isang bulong sa kalawakan

isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko alam
kung paano sisimulan
ang mga katanungan
na pumupuno sa aking isipan

isang bulong sa kalawakan
sapagkat hindi ko sigurado
kung sa iyo nga sasabihin
ang takot na pumipintig
sa aking saloobin

isang bulong sa kalawakan
dahil walang katiyakan
kung sa iyo nga’y makakarating
ang aking kahilingan
na matagal nang gustong matupad

isang bulong sa kalawakan
dahil ako’y nagbabakasakali lamang
kung bibigyan mo ng kasagutan
o kung iyo man lang papansinin
ang aking damdamin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s